ARUBA

จำหน่าย Aruba Wireless ทุกรุ่น รวมถึง Aruba IOn Switch พร้อมใหคำแนะนำ รวมถึงราคาพิเศษ

Part Number Product Description ราคา (ไม่รวม VAT)
R2W96A Aruba Instant On AP11 (RW) Access Point 3,200
R2X01A Aruba Instant On AP12 (RW) Access Point 5,270
R2X06A Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point 6,030
R2X11A Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point 7,420
R2X16A Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point 4,400
R4W02A Instant On AP22 (RW) Access Point 6,700

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์พกพาและเครือข่ายไร้สายได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในการดำเนินธุรกิจและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน การมาถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้ นับเป็นการปลดพันธนาการต่างๆ ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเราสามารถทำงาน ติดต่อสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูลได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์พกพาต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คน 1 คนจะมีอุปกรณ์เหล่านี้พกติดตัวมากกว่า 1 ชิ้น ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็น ที่มาของความต้องการที่จะนำอุปกรณส่วนตัวมาใช้งานในองค์กรหรือ Bring Your Own Device (BYOD) แน่นอนว่าอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความท้าทายของฝ่ายไอที ที่จำเป็นต้องให้บริการการเข้าถึงเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสม
นอกจากความจำเป็นในการบริหารจัดการและดูแลความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายก็มีความสำคัญ ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายตามผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใด เมื่อใด และจากอุปกรณ์ใด รวมถึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นจึงทำให้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายและการบริหารจัดการรูปแบบเดิมๆ ไม่อาจรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ได้

ตอบสนองทุกความต้องการในการเชื่อมต่อด้วย Aruba MOVE

Mobile Virtual Enterprise (MOVE) เป็นนวัตกรรมระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ล่าสุดจากอรูบ้า อันประกอบด้วยความสามารถที่หลากหลาย และครอบคลุมทั้งการให้บริการเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายใช้สาย สถาปัตยกรรม MOVE ของอรูบ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตแบบโมบิลิตี้ เพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และการ เข้าถึงข้อมูล ด้วยการกำหนดนโยบายตามประเภทอุปกรณ์ สถานะของผู้ใช้งานและแอพพลิเคชั่น ช่วยยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย และสามารถรองรับการทำงานบนเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้นโยบาย กำหนดการเข้าถึงเครือข่าย เพื่อให้อุปกรณ์แต่ละประเภท หรืออุปกรณ์ของผู้ค้าแต่ละรายทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระ และรองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่จะมีการติดตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ความสามารถดังที่กล่าวมานี้ถือเป็นการพิสูจน์แนวคิด People Move.Networks Must Follow. ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรจากเครือข่ายไร้สาย ได้จากทุกเวลาและสถานที่ โดยที่องค์กรยังสามารถควบคุมสิทธิการใช้งานและเข้า ถึงทรัพยากรเครือข่าย ไดทั้งในระดับบุคคลและอุปกรณที่นำมาใช้งาน

รองรับทุกความต้องการของธุรกิจ

โซลูชั่นจากอรูบ้า ไดรั้บการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยสนับสนุน BYOD และง่ายต่อการบริหารจัดการ ซึ่ง ครอบคลุมสภาพแวดล้อมการใช้งานเครือข่ายไร้สายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในสำนักงานใหญ่, การใช้งานภายในสำนักงานสาขา และการเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กรจากนอกสถานที่ ผ่านเครือข่ายไร้สายใดๆ

[01] ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานใหญ่
นอกเหนือจากอิสระในการทำงานแล้ว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่องค์กรต้องการจากระบบเครือข่ายไร้สาย ก็คือประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ความง่ายต่อการบริหารจัดการ ระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และสามารถตอบสนองต่อนโยบายการใช้งานระบบไอทีขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีพร้อมอยู่แล้วในโซลูชั่นไร้สายของอรูบ้า

โดยระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานใหญ่ของอรูบ้าประกอบด้วยการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์หลักๆ3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. Campus AP : แอ็กเซสพ้อยนต์ความเร็วสูง มาตรฐาน 802.11n
เป็น AP ความเร็วสูงทำงานภายใต้มาตรฐาน 802.11n ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายได้จากศูนย์กลาง ช่วยลดภาระของฝ่ายไอทีได้เป็นอย่างดี เพราะแทนที่จะต้องตั้งค่า AP ที่ติดตั้งกระจายอยู่ในบริเวณต่างๆ ขององค์กรที่ละตัว Campus AP แต่ละตัวจะถูกควบคุมการทำงานโดย Mobility Controller ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องดาต้าเซ็นเตอร์ทำให้บริหารจัดการ AP ทั้งหมดได้จากจุดศูนย์กลาง

2. Mobility Controller : อุปกรณ์เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการจากศูนย์กลาง
อุปกรณ์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในระบบเครือข่ายไร้สายของอรูบ้า โดยจะทำหน้า ที่เป็นศูนยกลางในการบริหารจัดการทุกองค์ประกอบภายในเครือข่ายไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน การระบุตัวตนผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

3. Mobility Access Switch
อุปกรณ์กลุ่มใหม่ของอรูบ้า ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ Mobility Controller สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ LAN ได้ด้วย ทำให้องค์กรสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่าย LAN ได้เช่นเดียวกับผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายต่างๆนอกจากนี้ เครือข่ายไร้สายในสำนักงานใหญ่ของอรูบ้า ยังประกอบด้วยความสามารถที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ กำหนดนโยบาย และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายขององค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ประกอบด้วย

User Based และ Device Fingerprint กำหนดนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายตามบุคคลและชนิดของอุปกรณ์
หลังจากผู้ใช้ Authentication เข้าสู่ระบบ Stateful Firewall ที่ติดตั้งอยู่ใน Mobility Controller จะทำการกำหนดนโยบายการใช้งานด้วยความสามารถ User Based และ Device Fingerprint ทำให้นอกเหนือจากการรู้จักยูสเซอร์ที่กำลังล็อกอินเข้าระบบแล้ว Device Fingerprint ยังสามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้กำลังใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรเข้าถึงเครือข่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็น Windows, MacOS, iOS, Android หรือ Blackberry ซึ่งระบบสามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายและใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านเครือข่ายไร้สายแยกไปตามอุปกรณ์ได้ด้วยความสามารถนี้ ทำให้องค์กรสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายแบบแยกย่อยได้ว่า ผู้ใช้ 1 คน หากใช้โน้ตบุ๊กของบริษัท ไอโฟน ไอแพด หรือสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายอะไรได้บ้าง รวมถึงสามารถกำหนดได้ว่า จะอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานในองค์กรได้กี่ชิ้น เป็นต้น

Application Aware ลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชั่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเครือข่าย
อุปกรณ์ Mobility Controller ของอรูบ้ามีฟังก์ชั่น Application Aware ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่ามีแอพพลิเคชั่นอะไรวิ่งอยู่ในเครือข่ายไร้สายบ้าง รวมถึงสามารถกำหนด QoS ให้เหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นแต่ละตัวได้ด้วย ช่วยให้การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพให้เครือข่ายไร้สาย
เครือข่ายไร้สายของอรูบ้ามาพร้อมความสามารถในการจัดการสัญญาณวิทยุ รูปแบบต่างๆ ใหกั้บโซลูชั่นไรส้ ายหรือ ARM (Adaptive Radio Management)เพื่อทำให้เครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เป็นเทคนิคในการบริหารจัดการช่องสัญญาณและย่านความถี่ ประกอบด้วย

• Co-Channel Interference Management :
ความสามารถในการจัดการ AP ที่ทำงานอยู่ในช่องสัญญาณเดียวกัน โดยควบคุมและบริหารจัดการการส่งข้อมูลบนช่องสัญญาณเดียวกันของ APแต่ละตัว ทำให้ประสิทธิภาพในการส่งให้ดีขึ้นและสามารถวาง AP หลายๆ ตัวในพื้นที่เดียวกันได้ดีขึ้น

• Band Steering :
ความสามารถในการบังคับให้อุปกรณ์ซึ่งสนับสนุนการเชื่อมต่อ Dual Radioที่ความถี่ 5 และ 2.4GHz ให้เชื่อมต่อกับ AP ที่ความถี่ 5GHz อัตโนมัติ เพื่อลดความหนาแน่นของการเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย

• Airtime Fairness :
ความสามารถในการบริหารจัดการการใชช้ อ่ งสัญญาณ เพอื่่ ใหบ้ ริการไคลเอ็นต์ซึ่งมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลแตกต่างกันไป เพื่อให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไร้สายสูงขึ้น

การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย
หัวใจสำคัญของเครือข่ายไร้สายจากอรูบ้าคือ การรักษาความปลอดภัย ซึ่งภายใน Mobility Controller ของอรูบ้า ติดตั้ง Stateful Firewall ซึ่งเป็นไฟรว์อลล์ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย รวมถึงแบ่ง แยกการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่อย่าง RFProtect ซึ่งมีความสามารถดังนี้

• RFProtect
ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่ของอรูบ้า ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและลดภาระของฝ่ายไอที โดยประกอบด้วยความสามารถหลักๆ คือ
• Wireless IPS : ทำหน้าที่ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก หรือพฤติกรรมตสงสัยบนเครือขา่ ยไรส้ ายจากการจูโ่ จมรูปแบบต่างๆ เช่น Denial of Service Attack (DoS) และ Man-in-the-Middle ซึ่งทำให้ระบบช้าหรือหยุดทำงานได้รวมถึงการป้องกันพวก Honey Pot AP ซึ่งเป็นการทำเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นAP แล้วหลอกล่อให้พนักงานมาเกาะ เพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถัดมาจะเป็นการตรวจสอบและ containment Ad-Hoc network ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจจับคล้ายกับการตรวจจับ Rogue AP เพียงแต่ว่าโดยธรรมชาติของ Ad-Hoc จะมีการสร้างทราฟฟิกน้อยกว่า Rogue AP แต่ก็มีส่วนทำให้ระบบความปลอดภัยของเราน้อยลง หรือสูญหายไปได้
• Spectrum Analyzer : ทำหน้าที่สแกนหาว่าในแต่ละช่องสัญญาณ Wi-Fiมีการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์บลูทูธ โทรศัพท์ไร้สาย สัญญาณไมโครเวฟอยู่หรือไม่โดยระบบสามารถระบุชนิดและตำแหน่งที่ตั้งของสัญญาณรบกวน เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับการรบกวนเหล่านี้ได้ง่ายและดีขึ้น

รับมือกับ BYOD เพื่อจัดการการเข้าถึงเครือข่ายของบุคคลและอุปกรณ์ด้วย ClearPass เพื่อสนองตอบต่อการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานในที่ทำงานหรือ BYOD(Bring Your Own Device) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือสถานศึกษาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก คงเป็นเรื่องไม่สนุกแน่หากฝ่ายไอทีต้องคอย

เพื่อสนองตอบต่อการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานในที่ทำงานหรือ BYOD(Bring Your Own Device) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือสถานศึกษาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก คงเป็นเรื่องไม่สนุกแน่หากฝ่ายไอทีต้องคอย เทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับโลกธุรกิจ ที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดว่าจะใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นใดบนเครือข่าย อรูบ้า MOVE ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถรวมศูนย์การให้บริการเครือข่าย ดูแลความปลอดภัยบนเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายไม่ว่าจะเข้าถึงเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม ช่วยให้การจัดการเข้าถึงเครือข่ายมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายด้วย AirWave
ไม่ว่าเครือข่ายไร้สายขององค์กรจะมีขนาดใหญ่ มี AP จำนวนมาก หรือมีเครือข่ายไร้สายกระจายอยู่ในสำนักงานสาขา โปรแกรมสำหรับการจัดการเครือข่ายไร้สายประสิทิภาพสูงอย่าง AirWave ก็ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายไร้สายเหล่านี้จากจุดศูนย์กลางขณะเดียวกัน หากเกิดปัญหาหรือภัยคุกคามในเครือข่าย AirWave ยังสามารถรายงานข้อผิดพลาด การบุกรุก และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้ฝ่ายไอทีทราบอีกด้วย

ClearPass ตอบรับ BYOD การนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในองค์กร

ระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในองค์กรหรือBYOD เปน็ เรื่องง่ายขึ้น โดย ClearPass จะมีระบบสำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วยตนเอง สำหรับพนักงานและผูม้ าติดตอ่ ซึ่งมีระบบสำหรับการเตรียมทรัพยากรระบบเครือข่าย การระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ และตรวจสอบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายปกติ

User Based and Device Fingerprint

ไม่ว่าพนักงานจะนำอุปกรณ์ส่วนตัวแบบใดมาใช้ในองค์กร ด้วยความสามารถ User และDevice Fingerprint ผู้บริหารระบบไอที สามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ใช้เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้แบบใด และกำหนดสิทธิการใช้งานเครือข่ายไร้สาย แบบแยกย่อยเป็นรายอุปกรณ์ว่าสามารถใช้ทรัพยากรหรือแอพพลิเคชั่นใดบนระบบเครืข่ายไร้สายได้บ้าง

รักษาความปลอดภัยด้วย RFProtect

เมื่อมีผู้ไม่หวังดีพยายามเจาะเข้ามาในระบบผ่านเครื่อข่ายไร้สาย หรือแอบตั้งจุดแอ็กเซสพ้อยนต์เถื่อน RFProtect มีระบบป้องกัน ตรวจจับการบุกรุกหรือพฤติกรรมต้องสงสัยบนเครือข่ายไร้สาย (Wireless IPS) รวมถึงมี Spectrum Analyzer ทำหน้าที่สแกนหาในแต่ละช่องสัญญาณWi-Fi ว่ามีการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์อื่นๆ อยู่หรือไม่ โดยระบบสามารถระบุชนิดและตำแหน่งที่ตั้งของสัญญาณรบกวนได้ด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพให้เครือข่ายไร้สายด้วย ARM

ไม่ว่าพนักงานจะใช้อุปกรณ์ใด หรือเข้าถึงเครือข่ายไร้สายจากจุดใดในสำนักงานใหญ่ ความสามารถบริหารจัดการช่องสัญญาณและย่านความถี่เครือข่ายไร้สายหรือ ARM (Adaptive Radio Management) ช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากเครือข่ายไร้สายขององค์กร

ClearPass โซลูชั่นที่ตอบสนองต่อ BYOD
ไดอะแกรมแสดงการทำงานของ ClearPass เมื่อพนักงานมีการนำอุปกรณ์ส่วนตัวชิ้นใหม่เข้ามาใช้งานในองค์กรซึ่งพนักงานสามารถดำเนินการขอเข้าใช้งานเครือข่ายได้ด้วยตนเอง ทำให้ช่วยลดภาระของฝ่ายไอที ขณะที่ องค์กรก็สนองตอบต่อแนวคิด BYOD ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ตรวจสอบและอนุญาตการใช้เครือข่ายไร้สายให้กับผู้ใช้ทีละคน เพื่อลดภาระดังกล่าว อรูบ้าได้เตรียม ClearPass อุปกรณ์ที่ทำงานประสานกับ Mobility Controller ช่วยให้การบริหารจัดการการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ซึ่ง ClearPass ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่

• ClearPass Policy Manager
ระบบที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กรของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย โดยมีระบบสำหรับการลงทะเบียนการใช้งานอุปกรณ์ผู้ใช้เอง (Self Service Registration/Provisioning) ผ่านหน้าจอ Captive Portal โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเดินมาหาฝ่ายไอทีแต่อย่างใด โดย Policy Manager ประกอบด้วยโมดูลย่อย 4 ส่วน ได้แก่

1. ClearPass Onboard : ระบบที่ช่วยในการตั้งค่า ติดตั้งโปรแกรมด้านความปลอดภัยต่างๆ และเตรียมทรัพยากรของการระบุตัวตนภายใต้มาตรฐาน802.1x ให้กับอุปกรณ์ที่กำลังจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

2. ClearPass Profile : ระบบที่จะระบุรายละเอียดและเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ที่กำลังจะเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายขององค์กร

3. ClearPass OnGuard : ระบบที่ทำหน้าที่เป็น NAC (Network Access Control) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังจะต่อเชื่อมกับระบบเครือข่ายว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามที่องค์กรกำหนดไว้หรือไม่ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ

4. ClearPass Guest : ระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการการเข้าถึงและใช้งาน สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาใช้ทรัพยากรเครือข่ายไร้สายขององค์กรทำได้สะดวก ง่ายดาย และปลอดภัยยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งก็คือการใช้การระบุตัวตนด้วยตนเองผ่านหน้าจอ Captive Portal สำหรับ Guest Access ซึ่งองค์กรสามารถปรับแต่งการออกแบบหน้าจอดังกล่าวได้ตามต้องการ ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดพื้นที่ ช่วงเวลา รวมถึงนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายสำหรับบุคคลภายนอกได้ด้วย

• ClearPass QuickConnect
ยูทิลิตี้เสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้ระบุตัวตนภายใต้มาตรฐาน 802.1x ได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอของอุปกรณ์ที่ตนเองกำลังใช้งานอยู่ ซึ่งรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, iOS, Android และ Linux โดยเมื่อล็อกอินเรียบร้อยระบบก็จะเตรียมทรัพยากรเครือข่ายที่เหมาะสมให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวอัตโนมัติ ตามนโยบายระบบเครือข่ายที่ตั้งไว้

[02] ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานสาขา
สำหรับองค์กรที่มีสำนักงานสาขากระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ อรูบ้าก็ยังมีโซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย เพื่อช่วยให้การสร้างเครือข่ายไร้สายในสำนักงานสาขาเป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็วขณะเดียวกัน พนักงานประจำสาขาก็สามารถมองเห็นและเข้าถึงทรัพยากรระบบเครือข่าย เสมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศ เดียวกัน เช่น เดียวกับฝ่ายไอทีที่สำนักงานใหญ่ก็สามารถบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายที่สำนักงานสาขาได้จากส่วนกลาง การทำงานดังกล่าวเป็นหน้าที่ของอุปกรณ Remote AP ซึ่งเป็น AP ที่สามารถนำไปติดตั้งที่ใดก็ได้ โดย Remote AP ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเครือข่ายไร้สายในสำนักงานสาขา และสร้าง IPSec Tunnel ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตADSL หรือ 3G เพื่อติดต่อเครือข่ายไร้สายที่สำนักงานสาขา กับอุปกรณ์คอนโทรลเลอรท์ สาขาใหญ่ และสามารถรับ-ส่งข้อมูลหรือเข้าใช้งานแอพพลิเคชนั่นต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ได้ทันที

นอกจากติดตั้งที่สำนักงานสาขาแล้ว เรายังนำ Remote AP รองรับการทำงานที่บ้านของพนักงาน หรือติดตั้งตามบูธแสดงสินค้าหรือ ไซต์งานของลูกค้า ซึ่ง Remote AP จะให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ได้สิทธิ์การทำงาน ซึ่งถูกกำหนดและบริหารจัดการมาจากคอนโทรลเลอร์ที่สำนักงานใหญ่

[03] การเข้าถึงเครือข่ายจากนอกสถานที่
เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในสำนักงาน อรูบ้าจึงพัฒนา VIA (Virtual Intranet Agent) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ IPSec Client สำหรับติดตั้งในเครื่องพีซี แมคอินทอช ไอแพด หรือไอโฟน เพื่อทำให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่อยู่นอกสถานที่ ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมเข้ามายังเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย 3G หรือเครือข่ายไร้สายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไร้สายที่บ้าน จุด Hotspot ในร้านกาแฟและที่สาธารณะต่างๆ โดย VIA จะทำการสร้าง IPSec Tunnel เพื่อเชื่อมต่อมายังเครือข่ายขององค์กรได้อย่างปลอดภัย

บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายด้วย AirWave
เพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อรูบ้ายังมี AirWave ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร ซึ่งรองรับการบริหารจัดการเครือข่า ยไร้สายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการทำงานของ AP ขององค์กร ซึ่งไม่จำกัดอยู่เฉพาะ APที่อยู่ภายในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น แต่ยังสามารถบริหารจัดการ AP ที่ติดตั้งในสำนักงานสาขา หรือเครือข่ายไร้สายหลายๆ วง ที่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือต่างสถานที่ได้จากจุดเดียว ขณะเดียวกัน AirWave ยังสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ AP จากค่ายอื่นได้อีกด้วย (Multi Vendor Management)นอกจากนี้ AirWave ยังมีความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์การแจ้งเตือน และรายงานการทำงานของเครือข่ายไร้สายได้ในแบบเจาะลึกอีกด้วย เช่น ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย รายงานการบุกรุกต่างๆ เป็นต้น

สถาปัตยกรรม Aruba MOVE ช่วยให้องค์กรธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับโลกธุรกิจ ที่ผู้ใช้เป็น ผู้กำหนดจะใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นใดบนเครือข่ายอรูบ้า MOVE ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถรวมศูนย์การให้บริการเครือข่าย ดูแล ความปลอดภัยบนเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายไม่ว่าจะเข้าถึงเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม ช่วยให้การจัดการเข้าถึงเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ตอบรับจำนวนผู้ใช้แบบโมบิลิตี้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรับมืออุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี