ARUBA

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและเครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์พกพาและเครือข่ายไร้สายได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในการดำเนินธุรกิจและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน การมาถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้ นับเป็นการปลดพันธนาการต่างๆ ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเราสามารถทำงาน ติดต่อสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูลได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอย่างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์พกพาต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คน 1 คนจะมีอุปกรณ์เหล่านี้พกติดตัวมากกว่า 1 ชิ้น ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็น ที่มาของความต้องการที่จะนำอุปกรณส่วนตัวมาใช้งานในองค์กรหรือ Bring Your Own Device (BYOD) แน่นอนว่าอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความท้าทายของฝ่ายไอที ที่จำเป็นต้องให้บริการการเข้าถึงเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสม
นอกจากความจำเป็นในการบริหารจัดการและดูแลความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายก็มีความสำคัญ ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายตามผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ใด เมื่อใด และจากอุปกรณ์ใด รวมถึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นจึงทำให้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายและการบริหารจัดการรูปแบบเดิมๆ ไม่อาจรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ได้

ตอบสนองทุกความต้องการในการเชื่อมต่อด้วย Aruba MOVE

Mobile Virtual Enterprise (MOVE) เป็นนวัตกรรมระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ล่าสุดจากอรูบ้า อันประกอบด้วยความสามารถที่หลากหลาย และครอบคลุมทั้งการให้บริการเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายใช้สาย สถาปัตยกรรม MOVE ของอรูบ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตแบบโมบิลิตี้ เพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย และการ เข้าถึงข้อมูล ด้วยการกำหนดนโยบายตามประเภทอุปกรณ์ สถานะของผู้ใช้งานและแอพพลิเคชั่น ช่วยยกระดับระบบรักษาความปลอดภัย และสามารถรองรับการทำงานบนเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้นโยบาย กำหนดการเข้าถึงเครือข่าย เพื่อให้อุปกรณ์แต่ละประเภท หรืออุปกรณ์ของผู้ค้าแต่ละรายทำงานร่วมกันได้อย่างอิสระ และรองรับอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่จะมีการติดตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ความสามารถดังที่กล่าวมานี้ถือเป็นการพิสูจน์แนวคิด People Move.Networks Must Follow. ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรจากเครือข่ายไร้สาย ได้จากทุกเวลาและสถานที่ โดยที่องค์กรยังสามารถควบคุมสิทธิการใช้งานและเข้า ถึงทรัพยากรเครือข่าย ไดทั้งในระดับบุคคลและอุปกรณที่นำมาใช้งาน

รองรับทุกความต้องการของธุรกิจ

โซลูชั่นจากอรูบ้า ไดรั้บการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยสนับสนุน BYOD และง่ายต่อการบริหารจัดการ ซึ่ง ครอบคลุมสภาพแวดล้อมการใช้งานเครือข่ายไร้สายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในสำนักงานใหญ่, การใช้งานภายในสำนักงานสาขา และการเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กรจากนอกสถานที่ ผ่านเครือข่ายไร้สายใดๆ

[01] ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานใหญ่
นอกเหนือจากอิสระในการทำงานแล้ว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่องค์กรต้องการจากระบบเครือข่ายไร้สาย ก็คือประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ความง่ายต่อการบริหารจัดการ ระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และสามารถตอบสนองต่อนโยบายการใช้งานระบบไอทีขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีพร้อมอยู่แล้วในโซลูชั่นไร้สายของอรูบ้า

โดยระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานใหญ่ของอรูบ้าประกอบด้วยการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์หลักๆ3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1. Campus AP : แอ็กเซสพ้อยนต์ความเร็วสูง มาตรฐาน 802.11n
เป็น AP ความเร็วสูงทำงานภายใต้มาตรฐาน 802.11n ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายได้จากศูนย์กลาง ช่วยลดภาระของฝ่ายไอทีได้เป็นอย่างดี เพราะแทนที่จะต้องตั้งค่า AP ที่ติดตั้งกระจายอยู่ในบริเวณต่างๆ ขององค์กรที่ละตัว Campus AP แต่ละตัวจะถูกควบคุมการทำงานโดย Mobility Controller ซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องดาต้าเซ็นเตอร์ทำให้บริหารจัดการ AP ทั้งหมดได้จากจุดศูนย์กลาง

2. Mobility Controller : อุปกรณ์เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการจากศูนย์กลาง
อุปกรณ์ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในระบบเครือข่ายไร้สายของอรูบ้า โดยจะทำหน้า ที่เป็นศูนยกลางในการบริหารจัดการทุกองค์ประกอบภายในเครือข่ายไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน การระบุตัวตนผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

3. Mobility Access Switch
อุปกรณ์กลุ่มใหม่ของอรูบ้า ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยให้ Mobility Controller สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ LAN ได้ด้วย ทำให้องค์กรสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่าย LAN ได้เช่นเดียวกับผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายต่างๆนอกจากนี้ เครือข่ายไร้สายในสำนักงานใหญ่ของอรูบ้า ยังประกอบด้วยความสามารถที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ กำหนดนโยบาย และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายขององค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ประกอบด้วย

User Based และ Device Fingerprint กำหนดนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายตามบุคคลและชนิดของอุปกรณ์
หลังจากผู้ใช้ Authentication เข้าสู่ระบบ Stateful Firewall ที่ติดตั้งอยู่ใน Mobility Controller จะทำการกำหนดนโยบายการใช้งานด้วยความสามารถ User Based และ Device Fingerprint ทำให้นอกเหนือจากการรู้จักยูสเซอร์ที่กำลังล็อกอินเข้าระบบแล้ว Device Fingerprint ยังสามารถรู้ได้ว่า ผู้ใช้กำลังใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอะไรเข้าถึงเครือข่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็น Windows, MacOS, iOS, Android หรือ Blackberry ซึ่งระบบสามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายและใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านเครือข่ายไร้สายแยกไปตามอุปกรณ์ได้ด้วยความสามารถนี้ ทำให้องค์กรสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายแบบแยกย่อยได้ว่า ผู้ใช้ 1 คน หากใช้โน้ตบุ๊กของบริษัท ไอโฟน ไอแพด หรือสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายอะไรได้บ้าง รวมถึงสามารถกำหนดได้ว่า จะอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานในองค์กรได้กี่ชิ้น เป็นต้น

Application Aware ลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชั่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเครือข่าย
อุปกรณ์ Mobility Controller ของอรูบ้ามีฟังก์ชั่น Application Aware ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่ามีแอพพลิเคชั่นอะไรวิ่งอยู่ในเครือข่ายไร้สายบ้าง รวมถึงสามารถกำหนด QoS ให้เหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นแต่ละตัวได้ด้วย ช่วยให้การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพให้เครือข่ายไร้สาย
เครือข่ายไร้สายของอรูบ้ามาพร้อมความสามารถในการจัดการสัญญาณวิทยุ รูปแบบต่างๆ ใหกั้บโซลูชั่นไรส้ ายหรือ ARM (Adaptive Radio Management)เพื่อทำให้เครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เป็นเทคนิคในการบริหารจัดการช่องสัญญาณและย่านความถี่ ประกอบด้วย

• Co-Channel Interference Management :
ความสามารถในการจัดการ AP ที่ทำงานอยู่ในช่องสัญญาณเดียวกัน โดยควบคุมและบริหารจัดการการส่งข้อมูลบนช่องสัญญาณเดียวกันของ APแต่ละตัว ทำให้ประสิทธิภาพในการส่งให้ดีขึ้นและสามารถวาง AP หลายๆ ตัวในพื้นที่เดียวกันได้ดีขึ้น

• Band Steering :
ความสามารถในการบังคับให้อุปกรณ์ซึ่งสนับสนุนการเชื่อมต่อ Dual Radioที่ความถี่ 5 และ 2.4GHz ให้เชื่อมต่อกับ AP ที่ความถี่ 5GHz อัตโนมัติ เพื่อลดความหนาแน่นของการเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย

• Airtime Fairness :
ความสามารถในการบริหารจัดการการใชช้ อ่ งสัญญาณ เพอื่่ ใหบ้ ริการไคลเอ็นต์ซึ่งมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลแตกต่างกันไป เพื่อให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไร้สายสูงขึ้น

การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย
หัวใจสำคัญของเครือข่ายไร้สายจากอรูบ้าคือ การรักษาความปลอดภัย ซึ่งภายใน Mobility Controller ของอรูบ้า ติดตั้ง Stateful Firewall ซึ่งเป็นไฟรว์อลล์ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย รวมถึงแบ่ง แยกการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่อย่าง RFProtect ซึ่งมีความสามารถดังนี้

• RFProtect
ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่ของอรูบ้า ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและลดภาระของฝ่ายไอที โดยประกอบด้วยความสามารถหลักๆ คือ
• Wireless IPS : ทำหน้าที่ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก หรือพฤติกรรมตสงสัยบนเครือขา่ ยไรส้ ายจากการจูโ่ จมรูปแบบต่างๆ เช่น Denial of Service Attack (DoS) และ Man-in-the-Middle ซึ่งทำให้ระบบช้าหรือหยุดทำงานได้รวมถึงการป้องกันพวก Honey Pot AP ซึ่งเป็นการทำเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นAP แล้วหลอกล่อให้พนักงานมาเกาะ เพื่อหวังประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถัดมาจะเป็นการตรวจสอบและ containment Ad-Hoc network ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจจับคล้ายกับการตรวจจับ Rogue AP เพียงแต่ว่าโดยธรรมชาติของ Ad-Hoc จะมีการสร้างทราฟฟิกน้อยกว่า Rogue AP แต่ก็มีส่วนทำให้ระบบความปลอดภัยของเราน้อยลง หรือสูญหายไปได้
• Spectrum Analyzer : ทำหน้าที่สแกนหาว่าในแต่ละช่องสัญญาณ Wi-Fiมีการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์บลูทูธ โทรศัพท์ไร้สาย สัญญาณไมโครเวฟอยู่หรือไม่โดยระบบสามารถระบุชนิดและตำแหน่งที่ตั้งของสัญญาณรบกวน เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับการรบกวนเหล่านี้ได้ง่ายและดีขึ้น

รับมือกับ BYOD เพื่อจัดการการเข้าถึงเครือข่ายของบุคคลและอุปกรณ์ด้วย ClearPass เพื่อสนองตอบต่อการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานในที่ทำงานหรือ BYOD(Bring Your Own Device) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือสถานศึกษาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก คงเป็นเรื่องไม่สนุกแน่หากฝ่ายไอทีต้องคอย

เพื่อสนองตอบต่อการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้งานในที่ทำงานหรือ BYOD(Bring Your Own Device) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือสถานศึกษาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก คงเป็นเรื่องไม่สนุกแน่หากฝ่ายไอทีต้องคอย เทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับโลกธุรกิจ ที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดว่าจะใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นใดบนเครือข่าย อรูบ้า MOVE ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถรวมศูนย์การให้บริการเครือข่าย ดูแลความปลอดภัยบนเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายไม่ว่าจะเข้าถึงเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม ช่วยให้การจัดการเข้าถึงเครือข่ายมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายด้วย AirWave
ไม่ว่าเครือข่ายไร้สายขององค์กรจะมีขนาดใหญ่ มี AP จำนวนมาก หรือมีเครือข่ายไร้สายกระจายอยู่ในสำนักงานสาขา โปรแกรมสำหรับการจัดการเครือข่ายไร้สายประสิทิภาพสูงอย่าง AirWave ก็ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายไร้สายเหล่านี้จากจุดศูนย์กลางขณะเดียวกัน หากเกิดปัญหาหรือภัยคุกคามในเครือข่าย AirWave ยังสามารถรายงานข้อผิดพลาด การบุกรุก และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้ฝ่ายไอทีทราบอีกด้วย

ClearPass ตอบรับ BYOD การนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในองค์กร

ระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในองค์กรหรือBYOD เปน็ เรื่องง่ายขึ้น โดย ClearPass จะมีระบบสำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วยตนเอง สำหรับพนักงานและผูม้ าติดตอ่ ซึ่งมีระบบสำหรับการเตรียมทรัพยากรระบบเครือข่าย การระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ และตรวจสอบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายปกติ

User Based and Device Fingerprint

ไม่ว่าพนักงานจะนำอุปกรณ์ส่วนตัวแบบใดมาใช้ในองค์กร ด้วยความสามารถ User และDevice Fingerprint ผู้บริหารระบบไอที สามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ใช้เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้แบบใด และกำหนดสิทธิการใช้งานเครือข่ายไร้สาย แบบแยกย่อยเป็นรายอุปกรณ์ว่าสามารถใช้ทรัพยากรหรือแอพพลิเคชั่นใดบนระบบเครืข่ายไร้สายได้บ้าง

รักษาความปลอดภัยด้วย RFProtect

เมื่อมีผู้ไม่หวังดีพยายามเจาะเข้ามาในระบบผ่านเครื่อข่ายไร้สาย หรือแอบตั้งจุดแอ็กเซสพ้อยนต์เถื่อน RFProtect มีระบบป้องกัน ตรวจจับการบุกรุกหรือพฤติกรรมต้องสงสัยบนเครือข่ายไร้สาย (Wireless IPS) รวมถึงมี Spectrum Analyzer ทำหน้าที่สแกนหาในแต่ละช่องสัญญาณWi-Fi ว่ามีการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์อื่นๆ อยู่หรือไม่ โดยระบบสามารถระบุชนิดและตำแหน่งที่ตั้งของสัญญาณรบกวนได้ด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพให้เครือข่ายไร้สายด้วย ARM

ไม่ว่าพนักงานจะใช้อุปกรณ์ใด หรือเข้าถึงเครือข่ายไร้สายจากจุดใดในสำนักงานใหญ่ ความสามารถบริหารจัดการช่องสัญญาณและย่านความถี่เครือข่ายไร้สายหรือ ARM (Adaptive Radio Management) ช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากเครือข่ายไร้สายขององค์กร

ClearPass โซลูชั่นที่ตอบสนองต่อ BYOD
ไดอะแกรมแสดงการทำงานของ ClearPass เมื่อพนักงานมีการนำอุปกรณ์ส่วนตัวชิ้นใหม่เข้ามาใช้งานในองค์กรซึ่งพนักงานสามารถดำเนินการขอเข้าใช้งานเครือข่ายได้ด้วยตนเอง ทำให้ช่วยลดภาระของฝ่ายไอที ขณะที่ องค์กรก็สนองตอบต่อแนวคิด BYOD ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ตรวจสอบและอนุญาตการใช้เครือข่ายไร้สายให้กับผู้ใช้ทีละคน เพื่อลดภาระดังกล่าว อรูบ้าได้เตรียม ClearPass อุปกรณ์ที่ทำงานประสานกับ Mobility Controller ช่วยให้การบริหารจัดการการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น ซึ่ง ClearPass ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่

• ClearPass Policy Manager
ระบบที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กรของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย โดยมีระบบสำหรับการลงทะเบียนการใช้งานอุปกรณ์ผู้ใช้เอง (Self Service Registration/Provisioning) ผ่านหน้าจอ Captive Portal โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเดินมาหาฝ่ายไอทีแต่อย่างใด โดย Policy Manager ประกอบด้วยโมดูลย่อย 4 ส่วน ได้แก่

1. ClearPass Onboard : ระบบที่ช่วยในการตั้งค่า ติดตั้งโปรแกรมด้านความปลอดภัยต่างๆ และเตรียมทรัพยากรของการระบุตัวตนภายใต้มาตรฐาน802.1x ให้กับอุปกรณ์ที่กำลังจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

2. ClearPass Profile : ระบบที่จะระบุรายละเอียดและเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ที่กำลังจะเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายขององค์กร

3. ClearPass OnGuard : ระบบที่ทำหน้าที่เป็น NAC (Network Access Control) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่กำลังจะต่อเชื่อมกับระบบเครือข่ายว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามที่องค์กรกำหนดไว้หรือไม่ เช่น ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ

4. ClearPass Guest : ระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการการเข้าถึงและใช้งาน สำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาใช้ทรัพยากรเครือข่ายไร้สายขององค์กรทำได้สะดวก ง่ายดาย และปลอดภัยยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งก็คือการใช้การระบุตัวตนด้วยตนเองผ่านหน้าจอ Captive Portal สำหรับ Guest Access ซึ่งองค์กรสามารถปรับแต่งการออกแบบหน้าจอดังกล่าวได้ตามต้องการ ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดพื้นที่ ช่วงเวลา รวมถึงนโยบายการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายสำหรับบุคคลภายนอกได้ด้วย

• ClearPass QuickConnect
ยูทิลิตี้เสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้ระบุตัวตนภายใต้มาตรฐาน 802.1x ได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอของอุปกรณ์ที่ตนเองกำลังใช้งานอยู่ ซึ่งรองรับทั้งการเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, iOS, Android และ Linux โดยเมื่อล็อกอินเรียบร้อยระบบก็จะเตรียมทรัพยากรเครือข่ายที่เหมาะสมให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวอัตโนมัติ ตามนโยบายระบบเครือข่ายที่ตั้งไว้

[02] ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานสาขา
สำหรับองค์กรที่มีสำนักงานสาขากระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ อรูบ้าก็ยังมีโซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย เพื่อช่วยให้การสร้างเครือข่ายไร้สายในสำนักงานสาขาเป็นเรื่องสะดวกและรวดเร็วขณะเดียวกัน พนักงานประจำสาขาก็สามารถมองเห็นและเข้าถึงทรัพยากรระบบเครือข่าย เสมือนนั่งอยู่ในออฟฟิศ เดียวกัน เช่น เดียวกับฝ่ายไอทีที่สำนักงานใหญ่ก็สามารถบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายที่สำนักงานสาขาได้จากส่วนกลาง การทำงานดังกล่าวเป็นหน้าที่ของอุปกรณ Remote AP ซึ่งเป็น AP ที่สามารถนำไปติดตั้งที่ใดก็ได้ โดย Remote AP ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเครือข่ายไร้สายในสำนักงานสาขา และสร้าง IPSec Tunnel ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตADSL หรือ 3G เพื่อติดต่อเครือข่ายไร้สายที่สำนักงานสาขา กับอุปกรณ์คอนโทรลเลอรท์ สาขาใหญ่ และสามารถรับ-ส่งข้อมูลหรือเข้าใช้งานแอพพลิเคชนั่นต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ได้ทันที

นอกจากติดตั้งที่สำนักงานสาขาแล้ว เรายังนำ Remote AP รองรับการทำงานที่บ้านของพนักงาน หรือติดตั้งตามบูธแสดงสินค้าหรือ ไซต์งานของลูกค้า ซึ่ง Remote AP จะให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ได้สิทธิ์การทำงาน ซึ่งถูกกำหนดและบริหารจัดการมาจากคอนโทรลเลอร์ที่สำนักงานใหญ่

[03] การเข้าถึงเครือข่ายจากนอกสถานที่
เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในสำนักงาน อรูบ้าจึงพัฒนา VIA (Virtual Intranet Agent) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ IPSec Client สำหรับติดตั้งในเครื่องพีซี แมคอินทอช ไอแพด หรือไอโฟน เพื่อทำให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่อยู่นอกสถานที่ ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมเข้ามายังเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย 3G หรือเครือข่ายไร้สายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไร้สายที่บ้าน จุด Hotspot ในร้านกาแฟและที่สาธารณะต่างๆ โดย VIA จะทำการสร้าง IPSec Tunnel เพื่อเชื่อมต่อมายังเครือข่ายขององค์กรได้อย่างปลอดภัย

บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายด้วย AirWave
เพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายขนาดใหญ่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อรูบ้ายังมี AirWave ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร ซึ่งรองรับการบริหารจัดการเครือข่า ยไร้สายขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการทำงานของ AP ขององค์กร ซึ่งไม่จำกัดอยู่เฉพาะ APที่อยู่ภายในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น แต่ยังสามารถบริหารจัดการ AP ที่ติดตั้งในสำนักงานสาขา หรือเครือข่ายไร้สายหลายๆ วง ที่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือต่างสถานที่ได้จากจุดเดียว ขณะเดียวกัน AirWave ยังสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ AP จากค่ายอื่นได้อีกด้วย (Multi Vendor Management)นอกจากนี้ AirWave ยังมีความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์การแจ้งเตือน และรายงานการทำงานของเครือข่ายไร้สายได้ในแบบเจาะลึกอีกด้วย เช่น ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย รายงานการบุกรุกต่างๆ เป็นต้น

สถาปัตยกรรม Aruba MOVE ช่วยให้องค์กรธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับโลกธุรกิจ ที่ผู้ใช้เป็น ผู้กำหนดจะใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นใดบนเครือข่ายอรูบ้า MOVE ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถรวมศูนย์การให้บริการเครือข่าย ดูแล ความปลอดภัยบนเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สายไม่ว่าจะเข้าถึงเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม ช่วยให้การจัดการเข้าถึงเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ตอบรับจำนวนผู้ใช้แบบโมบิลิตี้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรับมืออุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี