Fortinet ได้รับระดับแนะนำจาก NSS Labs ด้าน NGFW

Fortinet ได้รับระดับแนะนำจาก NSS Labs ด้าน NGFW ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงด้าน SSL เหมาะกับการทำ เข้ารหัสมายังระบบ Fortinet ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย ครบถ้วนด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ประการผลการทดสอบตาก NSS Labs ด้าน Next-Generation (NGFW) ปีนี้ โดย FortiGate 500E  Next Generation Firewall ได้รับ 99.31 Percent และมีค่าใช้จ่ายต่ำ …

Read More

ความแตกต่างระหว่าง FortiGate 60D กับ FortiGate 60E

สำหรับ FortiGate ุ60D และ FortiGate ุ 60E นั้น สั่งที่แตกต่าง อย่างแรกคือ FortiGate 60D ออกมาก่อนรุุ่น FortiGate60E ดูง่ายๆ ครับ สำหรับ FortiGate ตัวด้านหลัง  A,B,C,D,E  ยึ่งหล้งก็คือรุ่นออกใหม่  แน่นอนว่า รุ่นที่ออกใหม่ สิ่งที่ได้มาก็คือประสิทธิภาพครับ และยังสามารถรองรับ Firmware หรือ OS รุ่นใหม่ๆ ที่จะออกมาในอนาคต …

Read More