in_head
  THAIBIZ PROVIDER
 
Follow us on Twitter
Add friends
facebook
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้า Solution ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา ข่าวสาร ติดต่อเรา
index2
   
  Acronis
  APC
  Atmail
  AVG
  Barracuda Networks
  Cyberoam
  Fortinet
  fortivoice
  ARUBA
  Websense
  Kaspersky
  mailenable
  Mail Server Software
  Parallels
  Secure data
SmarterMail
Software For Biz
Sophos Endpoint Security
VMWare

Service support

 

 

     
 
     
  apc
amail
avg
fortinet
fortinet
ARUBA
Kaspersky
mailenable
SmarterMail
vmware
 
Mail Server Thailand : ศูนย์รวมข้อมูลทางด้าน Email Server สำหรับองค์กร ทั้ง Atmail, Mailenable, Microsoft Exchange, Smartermail and Zimbra
itennews
 
รับสมัครงาน
 

บริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ เปิดรับต่ำแหน่งงานดังต่อไปนี้Sale Executive
จำนวน 5 ตำแหน่
ลักษณะงาน
   - ดูแลฐานลูกค้าที่มีในมือและหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่ม
พร้อมทั้งดูแลความพึงพอใจทางด้านสินค้าและบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
   - รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับ
   - ศึกษาคู่แข่งจากลูกค้าพร้อมกับวิเคราะห์งานขาย
   - ศึกษาสินค้า บริการที่บริษัทมี พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการ
ของลูกค้าได้
   - ออกเยี่ยมลูกค้า ดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินลูกค้าที่ดูแลอยู่อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

   - เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
   - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้ว
   - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
   - ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับงานการขายลูกค้า Corporate
   - มีใจรักการขาย การบริการ มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการโน้มน้าวและเจรจา
เพื่อจบการขาย
   - บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
   - มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   - มี Relationship ที่ดีกับ Supplier, Vendor และ Business Partner
   - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

   - รู้จักและใช้ Computer อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องใช้สำนักงาน ได้อย่างคล่องแคล้ว
   - ใช้ Intranet, Internet และ email ได้เป็นอย่างดี
   - รู้จัก Product และ แนะนำ Solution ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
   - รู้จักชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นอย่างดี
   - เข้าใจ Solution ทางด้าน Network, Server, Storage, PC อุปกรณ์ต่อพ่วงทางบริษัทมีผลตอบแทน ทั้งเงินเดือน คอมมิชชั่น Incentive  ค่าเดินทาง  สามารถส่งใบสมัครได้ที่  sathon@tbpgroup.comNetwork Engineer
3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
   - เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
   - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้ว
   - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิค  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับงานด้าน Network Engineer  
   - บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
   - มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
   - เข้าใจ Solution ทางด้าน Network, Server และ Storage
   - เคยติดตั้ง Firewall และ Core Switch ในองค์กรขนาดใหญ่ ระดับ 1,000 ผู้ใช้งาน
   - มีความเค้าใจใน Network Security สำหรับ องค์กรขนาดใหญ่
   - ได้ Certified Cisco CCNA เป็นอย่างน้อย และจะพิจารณาพิเศษสำหรับผู้ได้ Cisco CCIE หรือ Fortinet FCNSP
   - มีความรู้ด้าน Network Management Software เช่น HP Openview , Solarwind
   - มีความรู้ด้าน Security AssessmentSystem Engineer 
3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
   - เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
   - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้ว
   - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   - ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับงานด้าน System Engineer
   - บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
   - มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
   - เข้าใจ Software Solution ด้าน Windows Server และ Linux เป็นอย่างดี
   - เคยติดตั้ง Mail Server ในองค์กรขนาดใหญ่ ระดับ 1,000 ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Exchange, Lotus Note หรือ Open Source Email
   - มีความเค้าใจในระบบ Virtualization สำหรับองค์การ ไม่ว่าจะเป็น VMware, Citrix หรือ Parallels
   - ได้ Certified Microsoft MCTS ทางด้าน Windows Server 2008R2 หรือ Hyper V เป็นอย่างน้อย
   - มีความรู้ด้าน Backup Solution ไม่ว่าจะเป็น Symantec Backup Exec, Netbackup
   - มีความรู้ด้าน Solution Cluster and Dr Site ไม่ว่าจะเป็น EMC, Symantec, Zmanda หรือ Doubletake
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
index2
            Home | About Us | Product | Solution | Our Clients | News Update | Contact Us                                          ©2010 Thaibiz Provider Co., Ltd