MailEnalbe Professional Edition

MailEnable Professional Edition – Version 4

ระบบ Mail server สมบูรณ์แบบ – MailEnable Professional Edition มีโปรโตคอล mail เพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานพิเศษและการเข้าถึง mail มียืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้สูงสุด. สนับสนุนโปรโตคอล mail ทั้ง POP3 , SMTP, IMAP, HTTP Mail และ Webmail.

Enhanced Anti-Spam – กล่องจดหมายถูกป้องกันจากอีเมล์ขยะที่ไม่ต้องการ โดยฟังชั่นการป้องกันสแปมแบบ Bayesian และ greylisting รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ในป้องกันสแปมทั้ง blacklisting DNS, PTR Record Checking.

บริหารจัดการผ่านเว็บ – จัดการระบบเมล์หรือมอบหมายสิทธิให้กับผู้จัดการเมล์ในแต่ละส่วน. การจัดการผู้ใช้เมล์แต่ละคน บริหารเป็นรายกลุ่มและโดเมน จากเว็บเบราเซอร์

POP – Retrieval เข้าบัญชีอีเมล์หลายบัญชีจากส่วนกลาง โดยช่วยให้คุณสามารถดึงอีเมล์จากบัญชีอื่นๆ และผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าของตัวเองเพื่อดึง POP mail โดยตรงจากเว็บ

Doc MailEnable API – การกำหนดค่าของ MailEnable สามารถควบคุมโดย API ที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันหรือขยายความสามารถของของระบบเซิร์ฟเวอร์

Web mail – เข้าถึงอีเมลของคุณปลอดภัยจากที่ใดก็ได้โดยใช้ AJAX client mail โดย Web mail ให้ความยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติรวมถึงปฏิทินส่วนตัวติดต่องาน โฟลเดอร์ การดึง POP, ลงลายเซ็นอัตโนมัติ, ชุดตัวอักษรหลากหลาย, ดูผ่าน HTML, สะกดตรวจสอบคำ โดยรองรับความสามารถในการใช้งานหลายภาษา

กรองเนื้อหา – ควบคุมและจัดการ mail โดยใช้การกรองเนื้อหาเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับข้อความเช่น: การส่งต่ออีเมล์ การสั่งโปรแกรมแอพลิเคชั่นทำงาน การลบข้อความที่มีเนื้อหาบางประการ การทำเครื่องหมายบนสแปมเมล์หรือการกักกันเมล์ที่มีเอกสารแนบ.

ป้องกันไวรัส – ปกป้องระบบของคุณจากไวรัส โดย Professional Edition สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์โซลูชั่นป้องกันไวรัสเฉพาะทาง เพื่อสแกนและลบไวรัสในจดหมายขาเข้าหรือขาออกทั้งหมด.

ความปลอดภัย – มาตรการรักษาความปลอดภัย Extensive และวิธีการตรวจสอบป้องกันเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ของคุณจากการเข้าถึง unauthorised. ตรวจสอบ SMTP, การตรวจสอบรวมกับ Windows  สนับสนุน SSL, NTLM และยัด-MD5