Our Clients

บางส่วนของลูกค้า ที่ไว้วางใจให้บริษัทไทยบิส โพรวายเดอร์ ดูแลระบบไอที ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยชั้นนำ องค์กรระดับชาติ หน่วยงานราชการ และบริษัทมหาชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.moac.go.th)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใช้บริการ Email Coporate Hosting สำหรับผู้ใช้งานในกระทรวงกว่า 1200 users ซึ่งพัฒนาให้รองรับกับการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และมือถือ Tablet เพื่อให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน รวมถึงให้บริการ RSS Feed ข่าวสารให้กับผู้ใช้งานทั้งในและต่างจังหวัด โดยใช้ Software Smartermail เป็นตัวจัดการทั้งหมด


บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน โรงแรม, โรงเรียน, โรงงพยาบาล ทั้งงานโครงสร้างและงานระบบขนาดใหญ่ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้ซื้อ Software Smartermail implement ใช้งานกับบริษัทและบริษัทในเครือ จากเดิมที่ใช้ opensource mail แต่ติดที่เรื่องความคล่องตัวการดูแล Feature และระบบความปลอดภัย ขององค์กร


www.samchaisteel.com
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ ของประเทศ จากเดิมเคยมีปัญหาการรับส่ง Email ไม่ถึงปลายทาง และปัญหา Spam Mail เลยได้ย้ายมาใช้บริการ  Web & Mail Corporate Hosting กับทาง ไทยบิส โพรวายเดอร์ ซึ่งทำให้ปัญหาการใช้งานต่างๆ หมดไป รวมถึงยังได้ฟังชั่นในการทำ Collaborate ไม่ว่าจะเป็นการ Share Calendar , Contact ต่างๆร่วมกันในองค์กร 

www.ch-karnchang.co.th

บ. ช การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ใช้ บริการทาง Thaibiz Provider ในการติดตั้ง Firewall FortiGate แบบ Cluster เพื่อให้ได้การ uptime สูงสุด พร้อมระบบ Mail Gateway โดย Fortimail เพื่อป้องการ Spammail โดยเฉพาะ และ FortiAnalyzer สำหรับการเก็บ Log ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ ปี 2550 นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง Arconis Backup and Recovery Advance Server 11 บน Server ทั้ง AD และ MS Exchange เพื่อการทำ สำรองและกู้คืนข้อมูลกลับ ซึ่งทั้งหมดนี้ Implement โดยทาง Thaibiz Provider


www.tv5.co.th

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หน่วยงานขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่า 1,000 คน  และ Link Internet ความเร็วสูงถึง 200 Mbps เดิมทางสถานีใช้งาน Software Firewall ซึ่งมีปัญหาในเรื่องความเสถียรของระบบ ดังนั้นจึงได้สั่งซื้อ FortiGate 1240B กับทาง Thaibiz Provider ซึ่งเป็น Firewall UTM รุ่นล่าสุดจากทาง Fortinet ที่มี Throughput สูงถึง 40 Gbps ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้ว ทำให้ลดปัญหาการ Downtime ของระบบ ช่วย Scan Virus และ Malware ก่อนเข้าถึงเครือข่ายภายใน รวมถึงยังใช้ Authenticate ผู้ใช้งานก่อนเข้าระบบด้วย ซึ่งการ Setup ระบบต่างๆ ทำโดยทาง บริษัท Thaibiz Provider


Winnder Online Co., Ltd www.winner.co.th

บริษัทวินเนอร์ ออนไลน์ เป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการเกมส์ ออนไลน์ ซึ่งมีเซิฟเวอร์ให้บริการกว่า 300 เครื่อง ติดตั้งที่ Datacenter กสท บางรัก เนื่องด้วยทาง บริษัทต้องการยกระดับการให้บริการ และการป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย ทางวินเนอร์ ออนไลน์ จึงได้ไว้วางใจให้ทางบริษัทไทย บิสโพรวายเดอร์ ติดตั้งระบบ Firewall ของ FortiGate เพื่อป้องกัน ระบบทั้งหมด รวมถึงการติดตั้ง FortiAnalyzer เพื่อการเก็บ Log และตรวจสอบการโจมตีที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางป้องกันในเชิงรุกต่อไป


Montien Hotel Thailand  www.montien.com

โรงแรมฆณเฑียร เครือโรงแรมชั้นนำของเมืองไทย ที่ผ่านมาเว็บไซต์ของทางโรงแรมเป็นเป้าของการถูกโจมตีจากกลุ่ม Hacker ทำให้เว็บไซต์ของทางโรงแรมมีปัญหาบ่อยครั้งในเรื่องการติดไวรัส รวมถึงการติด Blacklist ในเว็บไซต์ค้นหากูเกิ้ล (Google)  ดังนั้นทางโรงแรมจีงได้ใช้บริการดูแลความปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Vulnerability Monitoring) และอัพเดทเว็บไซตจากทาง ไทยบิส โพรวายเดอร์ เพื่อรักษามาตราฐานและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรม


 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ( www.chula.ac.th )
มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ใช้ระบบจัดการ Web Hosting ของมหาลัย ระดับโลก อย่าง Parallels Plesk Linux เพื่อให้การจัดการระบบเวปไซต์จำนวนกว่า 400 เวปไซต์ ของหน่วยงานต่าง ในมหาวิยาลัย บน Server เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดสรรทรัพยากรณ์ด้านข้อมูลและระบบฐานข้อมูลบนเวปไซต์ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ทางบริษัทได้ทำการติดตั้งและ ใช้งานเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งดูแลบริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( www.pea.co.th )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการไฟฟ้าของประเทศไทย มีปัญหาในการจัดการกับเวปไซต์ให้บริการข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละจังหวัด จำนวนมากกว่า 200 เวปไซต์ ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บข้อมูลจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่โดยใช้ ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการระบบ Web hosting ระดับโลกอย่าง Parallels Plesk Control panel รองรับการทำงานเครือข่ายขนาดใหญบนเครื่อง Server ขนาดใหญ่ 4CPU ทำงานบน Virtualization Technology รองรับทั้งการทำงานบน Windows / LinuxPlatform ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก


การประปาส่วนภูมิภาค ( www.pwa.co.th )

การประปาส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการน้ำประปาในต่างจังหวัดทั่วประเทศ มีปัญหาการทำงานระบบเวปไซตในหน่วยงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นขนาดใหญ่ขึ้น มีความประสงค์ที่ต้องการให้เวปไซต์สามารถทำงานได้ตลอดเวลา จึงทำการติดตั้ง Parallels Plesk บน Windows Platform ที่ทำงานด้วย Windows Cluster เพื่อรองรับการทำงานแบบ Zero Downtime บน Server ทั้งสองตัวที่ทำงานขนานกันอยู่ สามารถจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานในต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธภาพมากขึ้น รองรับการเชื่อมต่อข่าวสารของหน่วยงาน


กรมทางหลวงชนบท www.dor.go.th )

กรมทางหลวงชนบทหน่วยงานที่ดูแลและจัดสร้างถนนหนทางทั่วประเทศ ประสบปัญหาการจัดการเวปไซต์ที่มีจำนวนมากขึ้นทั้งเวปที่เป็น Intranet และบน Internet จำนวน 100 กว่าเวปไซต์ มีความประสงค์ให้หน่วยงานกลางสามารถจัดการและพัฒนาด้านข้อมูลของแต่ละเวปไซต์ได้อย่างง่าย เลยได้ทำการ ติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ Webhosting อย่าง Parallels Plesk Control panel เพื่อให้การทำงานและการพัฒนา Application เป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น รวดเร็ว และง่ายในการควบคุมจากส่วนกลาง ทำให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงเวปไซต์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Central Restaurants Group Co.,Ltd (www.crg.co.th)

บริษัท Central Restaurants Group Co.,Ltd เป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับร้านอาหารของเครือเซ็นทรัล อย่าง Mister Donut ,KFC,Auntie Anne’s มีปัญหาเรื่องการใช้งาน Mail Server ในรูปแบบเดิมรองรับการทำงาน จำนวน 1000 users เป็นระบบใหม่ที่มีการทำงานที่ทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบ Calendar ระบบ Webbase Email ระบบการจัดเก็บ Email ระบบบริการจัดการ user และ Group users โดยใช้ Software Merak Mail Server 1000 Users และเชื่อมต่อระบบการทำงานโดยใช้ Spam Filter ชื่อดังอย่าง Ironport ของ ISP ซึ่งสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี


Internet Service & Solution Provider Co.,Ltd (ISSP) www.isp-thailand.com

ผู้ให้บริการ Internet Service provider ที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ เล็งเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ ระบบ Web hosting Management ซึ่งจัดการทั้งระบบ Website และ Email Account ของลูกค้าองค์กร อย่างสมบูรณ์แบบจึงได้ใช้ Parallels Plesk Control Panel เข้ามาควบคุมการเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการและปรับเปลี่ยนทั้ง เวปไซต์ทั้ง ข้อมูลและฐานข้อมูลรวมถึง Email Account ได้อย่างสะดวกสบายทำให้ ลดเวลาใน    การดูแลลูกค้าจำนวนมาก และรวดเร็วในการ Setup ระบบใหม่ให้กับลูกค้าเพียงไม่กี่  นาที โดยทำการติดตั้ง Server ที่ให้บริการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับลูกค้าที่เติบโตขึ้น ทั้งนี้ได้ทำการติดตั้ง Parallels Plesk Expand เพื่อควบคุม Web Hosting Server ที่เพิ่มขึ้นผ่าน Centralize Management เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการเติบโตในอนาคต 


Unique Mining Service PCL www.umspcl.com

บริษัทมหาชนชั้นนำ ด้านพลังงาน ที่ได้ไว้วางใจทาง บริษัทไทยบิส โพรวายเดอร์ให้ดูแล ระบบเว็บและเมล์เซิฟเวอร์ โดยติดตั้งระบบ Control Panel Plesk เพื่อควมคุมระบบเว็บและเมล์ รวมถึงติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ ณ. ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในส่วนของแบนวิสสูงสุด เพื่อรองรับการเข้าถึงระบบเมล์จากพนักงานสาขาในเครือทั้งหมด

 


บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) www.iec.co.th

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรม ได้ย้ายระบบอีเมล์จาก Exchange มาเป็น MailEnable ซึ่งเป็นระบบเมล์ที่ให้ประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการใช้งาน โดยทางบริษัทไทยบิสโพรวายเดอร์ได้ช่วยทำการติดตั้งและย้ายระบบเมล์ มายังระบบ MailEnable อย่างสมบูรณ์


บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) www.becl.com

บริษัทผู้ดูแลระบบทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร จากปัญหาอีเมล์ขยะที่มีเข้ามาจำนวนมาก ทำให้ ทางบริษัทหาโซลูชั่นที่จะช่วยลดจำนวนอีเมย์ขยะ และไม่ต้องลงทุนสูง รวมถึงค่าดูแลที่เหมาะสม โดยให้ความไว้วางใจให้บริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ เป็น ผู้ดูแล Mail Hosting รวมไปถึงบริการระบบ Spam Mail Outsourcing ซึ่งช่วยลด จำนวนอีเมย์ขยะได้เป็นจำนวนมากและยังไม่ต้อลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือ ซอฟต์แวร์ราคาแพง


Inter Far East Engineering Public Company www.ifec.co.th 

บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด มหาชน เป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดจำหน่ายและบริการดูแลเครื่องถ่ายเอกสารครบวงจร เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เพิ่มขึ้น ทางบริษัทได้ไว้วางใจให้ทางบริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ ปรับปรุงระบบเครือข่ายและเมล์เซิฟเวอร์ โดยได้ปรับเปลี่ยน Firewall FortiGate เดิมเป็นรุ่นที่สูงขึ้น ติดตั้ง FortiAnalyzer เพื่อเก็บ Log ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 เดินสาย Fiber เชื่อมระหว่างอาคาร ปรับปรุงระบบ Switchเป็นแบบ Managed เพื่อจัดการทำ VLAN และควมคุม Traffic ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปลี่ยนระบบ Email เดิมจาก Linux เป็น Windows โดยใช้ MailEnable Enterprise Premium Editon ซึ่งทั้งหมดนี้ติดตั้งและดูแลโดยบริษัทไทยบิส โพรวายเดอร์ โดยหลังจาก Upgrade ระบบแล้วทำให้การใช้งานเครือข่ายของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ่นอย่างมาก และระบบเมล์ ที่สามารถแชร์การนัดหมาย เช็คผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างดี


BESTRADE PRECISION LIMITED www.bestradegroup.com

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด เดิมใช้ระบบ Mail เป็น Exchange 2007 ติดตั้งบน Bladeserver แต่เนื่องจากทางบริษัทต้องการลดค่าดูแลรายปีในส่วนของ Software Assurance ทำให้ทางบริษัทมองหา Mail Server Software บน Windows ที่เป็นทางเลือก ใน Feature ที่ใกล้เคียง Exchange แต่ราคาเหมาะสม จึงได้จ้างให้บริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ ทำการ Migration ระบบ Mail มาเป็น MailEnable แทน


Onamba (Thailand) Co., Ltd. http://www.onamba.co.th/

ทางบริษัท ต้องการทำ VPN เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อและเข้ารหัสข้อมูลระหว่าง สาขาที่กรุงเทพและโรงงานที่ปราจีนบุรี รวมถึงต้องการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ปี 2550 จึงให้บริษัทไทยบิส โพรวายเดอร์ ติดตั้ง FortiGate และ FortiAnalyzer ทั้ง 2 สาขา โดยทำ VPN เข้าหากันผ่านสายสัญญาณ ADSL รวมถึงสามารถเก็บ Log ของการใช้งานได้ตามข้อกำหนด ทั้งนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค ทั้ง Wire และ Wireless ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Asian Disaster Preparedness Center www.adpc.net

Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดูแลและให้คำแนะนำ ในการป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาคเอเซีย และเอเซียแปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายๆ ประเทศ มากกว่า 100 คน ซึ่งทาง ADPC ต้องการระบบอีเมล์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการทำ Collaborate ในส่วนของ Contact, Calendar และ Task รวมถึงสามารถ Synchronize Contact, Calendar และ Task กับ    Microsoft Outlook ได้ทันที และยังสามารถรับ Email ผ่านอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น Iphone, Blackbery, Androind และ Windows Mobile รวมถึง Sync Contact    และ Calendar ได้อีกด้วย บริษัท (ADPC) ไม่ต้องการตั้ง Mail Server เองเนื่องจากไม่  ต้องการที่จะลงทุ่นด้าน Server ,Software, Internet Link รวมถึงค่าดูแลต่างๆ ดังนั้น    ทาง ADPC จึงเลือกใช้ บริการ Mail Corporate Hosting กับทาง Thaibiz Provider ซึ่ง  ฟังชั่นการใช้งานตรงความต้องการครบถ้วน


Chomthana Co., Ltd. http://www.chomthana.com

บริษัทจอมธรา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไอศครีมครีโม เนื่องจากระบบ ERP ของบริษัทที่ทำงานอยู่บน IBM X3650 M2 เริ่มมีความต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางบริษัทจอมธนา จึงมองหา Solution ในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงสิ่งที่สำคัญคือความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากระบบ ERP มีปริมาณการเขียนและอ่านข้อมูลบนดิสค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงให้ทางบริษัทไทยบิส โพรวายเดอร์นำเสนอ โซลูชั่น ซึ่งก็เป็น IBM System Storage รุ่น DS3512 ซึ่งเป็น SAN รุ่นล่าสุดจากทาง IBM ติดตั้ง Controller 2 ตัวพร้อมการ์ด Fiber ที่มีความเร็วถึง 8 Gbps และ Harddisk SAS อีก 12 ลูกทำ Raid 10 เพื่อให้ได้ความปลอดกัยและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูงสุด


Tripple T Broad Band Co.,Ltd ( www.triplet.co.th)

บริษัท ทริปเปิ้ล ที อินเตอร์เนต จำกัด หรือ 3BB broadand ผู้ให้บริการ internet ADSL ความเร็วสูง ได้ทำการเพิ่มระบบ Web Hosting บน IDC เพื่อรองรับกับการเติบโตของลูกค้าและหน่วยงานที่ใช้บริการ Web Hosting บนเครือข่ายของ 3BB โดยได้นำเอา Software จัดการระบบ Web hosting ระดับโลกอย่าง Parallels Plesk ซึ่งรองรับทั้ง Platform ที่เป็น Linux / windows Platform ซึ่งสามารถทำให้ทั้งผู้ให้บริการและหน่วยงานหรือลูกค้าที่รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกับ ระบบ Web Hosting ได้อย่างอิสระ รวดเร็ว รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทางบริษัทได้ทำการติดตั้งและ implement แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ Q2/53 ที่ผ่านมา


TT & T ( Public ) Company Limited ( ttt.co.th )

บริษัท ที ที แอนด์ ที (มหาชน) จำกัด ผู้ให้บริการโครงข่ายทางด้านโทรศัพท์และระบบเครือข่าย ได้ทำการติดตั้งระบบจัดการทางด้าน Web Hosting เพื่อรองรับการให้บริการ Web Hosting / Mail Hosting ของหน่วยงานหรือองค์กร โดยใช้ Software Parallels Plesk ทั้ง Linux Server และ Windows 2008 Servers ซึ่งจะรองรับการใช้งาน application และการทำงานของผู้ใช้จำนวนมากได้ผ่านการจัดการผ่าน ระบบ Webbase ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานทั้งผู้ใช้และผู้ดูแล และสามารถขยายงานเพื่อรองรับกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทางเราติดตั้งแล้วเสร็จ Q3/53 ที่ผ่านมา


www.ape-groups.com

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและบริการงานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบสตาร์ทมอเตอร์และระบบป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้า ได้จัดทำเว็บไซต์บริษัทขึ้น โดยนำเสนอข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่สินค้าต่างๆ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแผร่ และที่สำคัญมีระบบผู้ดูแลสามารถจัดการระบบต่างๆของเว็บไซต์ได้เอง ในรูปแบบ 2 ภาษา ไม่เพียงแค่นั่นทางเรายังได้รับความไว้วางใจให้จัดทำระบบเกี่ยวกับคลังสินค้า ออกใบ quotation และระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทอีกด้วย


www.insureok.co.th

บริษัท อินชัวร์โอเค โบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินการทางธุรกิจในด้านประกันภัย ได้พัฒนารูปแบบประกันภัยบนเว็บไซต์ขึ้น มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประกันภัย มีระบบสมาชิกในการขายประกันภัย หรือหาลูกข่าย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด ผลตอบแทน การทำแต้มสะสมเพื่อแลกของรางวัล และที่สำคัญมีระบบผู้ดูแลที่ทำการควบคุมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ มีการออก Report แสดงผลข้อมูล และสามารถติดตามสถานะผู้ที่ต้องการซื้อประกันได้ มีการอัพเดรตตลอดเวลา นับเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ทางเราได้จัดทำและวางระบบจัดการในส่วนต่างๆ ทั้งหมดของรูปแบบการขายประกันภัยบนเว็บไซต์


www.suncomotorservices.com

SUNCO ENGINEERING CO.,LTD เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ มอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซ่อมและตรวจเช็คหน้างานของมอเตอร์ ซ่อมแซม รับพันขดลวดมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาด ออกแบบ วิเคราะห์รวมถึงแก้ไขปัญหาระบบ ปรับปรุงทางกลและทางไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ (Dynamic Balance , Alignment) ซึ่งมีความต้องการที่จะปรับปรุงเว็บไซต์ให้รูปแบบที่ทันสมัยกว่าเดิม เพื่อปรับภาพ  ลักษณ์ขององค์กร และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ ตลอดเวลา โดยรูปแบบของเว็บไซต์ที่ทำประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ในส่วนของการ ออกแบบโปรแกรมการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ คือ มีระบบ admin ให้สามารถเพิ่ม ข้อมูลลิงก์ที่หน้าสนใจ และข้อมูลในส่วนของผลงานที่เคยทำมาในลักษณะต่างๆ โดย  สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ตลอดเวลา ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเว็บไซต์ออกแบบโดยยึด  ตามโทนสีของบริษัท โชว์ผลงานต่างๆด้วย Slid Flash และรอบรับ 2 ภาษา


www.bistecthai.com

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านติดตั้งระบบวางท่อน้ำยาเคมีใต้พื้นอาคาร (ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อวางแผนควบคุม กำจัดและลดความเสี่ยงการเกิดปลวก ได้ให้ความไว้วางใจในบริการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อต้องการเป็นเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่สนใจในบริการของบริษัทได้สามารถหาข้อมูลต่างๆได้บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งลักษณะเว็บไซต์ที่ทำเป็นในรูปแบบของ Web Design โดยแบ่งออก    เป็น 2 ภาษา ครอบคลุมเนื้อสำคัญๆ ของบริษัท และนำเสนอสินค้าของบริษัทด้วย Slid Flash ที่ทำให้ดูน่าสนใจในตัวสินค้าและบริการของบริษัทมากขึ้น