Solution

Secure off-site data protection
บริการสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่องในต่างสถานที่จากระบบหลัก Secure off-site data protection  และการกู้ข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery) ในระดับ System OS (Baremetal Recovery)  รองรับทั้ง Windows/Linux/
Virtualization/Hosting/Mail/Application/Database Servers โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเช่าสถานที่ อุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ เพียงแต่ชำราค่าบริการรายเดือนตามขนาดพื้นที่ๆ ต้องการใช้งาน ช่วยป้องกันข้อมูลของท่านศูนย์หายจากเหตุการไม่คาดคิด

Log Compliance Solution
การเก็บข้อมูลจราจร (Log) ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปีพ.ศ.2550 กำหนดให้ องค์กรสถาบันการศึกษา และ หน่วยงานราชการ เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งถ้ามีการเรียกขอ Log (ข้อมูลจราจร) ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรแล้วไม่มีให้ จะถูกปรับเป็นเงินถึง 500,000 บาท ซึ่งองค์กรทุกที่ ๆ มีพนักงานใช้งานอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องเก็บข้อมูลไว้

บริการ Corporate Email Hosting Power by Thaibiz Provider
บริการ Corporate Email Hosting เป็นบริการสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบ Email ในระดับที่มีฟังชั่นเทียบเท่า Exchange โดยไม่ต้องลงทุนทั้ง Hardware และ Software ซึ่งระบบ Corporate Email จะติดตั้งอยู่ที่ Cat telecom Tower ซึ่งเป็น Gateway หลักของ Internet ในประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงมีความรวดเร็วสูงจากทุกๆ ที่ โดย บริการนี้ให้พื้นที่ต่อ Mail Box สูงถึง 1 GB เพียงพอต่อการใช้งาน Email ในปัจจุบัน

Open Source Solution
ทางบริษัทรับ Implement  Solution ที่เป็น Open Source  ตั้งแต่  Firewall/UTM (Endian), Antivirus (ClamAV), Antispam Gateway (Anti-Spam SMTP Proxy), Mail Server(Postfix, Sendmail, Spamassasion), CRM (vTiger) , Storage Management (Openfiler)  ซึ่ง Solution Opensource นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลต่ำ


Backup and Recovery
ทางบริษัทมีโซลูชั่นที่หลากหลายในการทำ Backup และ Rocovery  พร้อมบริการด้าน DR Site สำหรับทำสำรองข้อมูลในอีกสถานที่นึง โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นชั้นนำในการทำ Backup และ Rovovery ไม่ว่าจะเป็น Zmanda, Symantec, Acronis, Double-Take Software และ Tivoli
Virtualization and Automatoion Solution
ซอฟต์แวร์ด้านเวอร์ชอลไลเซชั่น และระบบบริหารจัดการเว็บและอีเมล์เซิฟเวอร์ ด้วยคอนโทรลพาแนล

Hosting Solution
บริการทางด้าน Hosting Software ,Vertual Private Server, Dedicated Server และ Co-Location , Hosting , Domain name ที่มีเทคโนโลยีที่ ครบวงจรที่สุดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibizhost.com

Business Software
ซอฟต์แวร์สำหรับองค์การทุกระดับ ทั้งซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการธุรกิจ ซอฟต์แวร์ออกแบบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย สามารถดูได้ที่ www.softwareforbiz.com

Display Solution (Projector)
ทางบริษัทให้คำแนะนำในการจัดหาระบบฉายภาพครบวงจร ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.siamprojector.com

Mail Server Solution
ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายและ Implement ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบ Mail Server สำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น solutions ที่ใช้ในองค์กร หรือ IDC ในราคาไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ยังพ่วงไปถึงระบบ Security Solutions สำหรับ Mail Server , Groupware , Virus, Spam Protection

Security Solution
ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมรับ Implement ระบบ Network Security แบะ Antivirus ต่างๆ ตั้งแต่ Firewall, IPS, Antivirus Gateway และ Antispam Gatewayรวมถึงให้เช่าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Security ในระบบ Mail และ Web server โดยทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Fortinet และ AVG พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร

Networking Solution
บริษัทรับออกแบบและติดตั้งระบบ Network ครบวงจร ตั้งแต่ Modem, Router, Core switch และAccess Point

IP Camera Solution
ให้บริการออกแบบ และติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับดูภาพผ่านเครือข่ายอินตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สาย

Power Backup Solution
บริการให้คำแนะนำระบบสำรองไฟ ด้วย Solution ที่ได้มาตรฐาน