รับสมัครงาน

บริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ เปิดรับต่ำแหน่งงานดังต่อไปนี้

Sale Executive
จำนวน 5 ตำแหน่
ลักษณะงาน
– ดูแลฐานลูกค้าที่มีในมือและหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่ม
พร้อมทั้งดูแลความพึงพอใจทางด้านสินค้าและบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
– รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับ
– ศึกษาคู่แข่งจากลูกค้าพร้อมกับวิเคราะห์งานขาย
– ศึกษาสินค้า บริการที่บริษัทมี พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้
– ออกเยี่ยมลูกค้า ดูแลประวัติการสั่งซื้อและสถานะการเงินลูกค้าที่ดูแลอยู่อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้ว
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับงานการขายลูกค้า Corporate
– มีใจรักการขาย การบริการ มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการโน้มน้าวและเจรจาเพื่อจบการขาย
– บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
– มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– มี Relationship ที่ดีกับ Supplier, Vendor และ Business Partner
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

– รู้จักและใช้ Computer อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องใช้สำนักงาน ได้อย่างคล่องแคล้ว
– ใช้ Intranet, Internet และ email ได้เป็นอย่างดี
– รู้จัก Product และ แนะนำ Solution ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
– รู้จักชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นอย่างดี
– เข้าใจ Solution ทางด้าน Network, Server, Storage, PC อุปกรณ์ต่อพ่วง

ทางบริษัทมีผลตอบแทน ทั้งเงินเดือน คอมมิชชั่น Incentive  ค่าเดินทาง  สามารถส่งใบสมัครได้ที่
hr@tbpgroup.com

Network Engineer
3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร 
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้ว
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิค  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับงานด้าน Network Engineer
– บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
– มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
– เข้าใจ Solution ทางด้าน Network, Server และ Storage
– เคยติดตั้ง Firewall และ Core Switch ในองค์กรขนาดใหญ่ ระดับ 1,000 ผู้ใช้งาน
– มีความเค้าใจใน Network Security สำหรับ องค์กรขนาดใหญ่
– ได้ Certified Cisco CCNA เป็นอย่างน้อย และจะพิจารณาพิเศษสำหรับผู้ได้ Cisco CCIE หรือ Fortinet FCNSP
– มีความรู้ด้าน Network Management Software เช่น HP Openview , Solarwind
– มีความรู้ด้าน Security Assessment
System Engineer
3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร 
– เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเรียบร้อยแล้ว
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สำหรับงานด้าน System Engineer
– บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
– มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
– เข้าใจ Software Solution ด้าน Windows Server และ Linux เป็นอย่างดี
– เคยติดตั้ง Mail Server ในองค์กรขนาดใหญ่ ระดับ 1,000 ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Exchange, Zimbra หรือ Open Source Email
– มีความเค้าใจในระบบ Virtualization สำหรับองค์การ ไม่ว่าจะเป็น VMware หรือ Virtuozzo
– ได้ Certified Microsoft MCTS ทางด้าน Windows Server 2016 หรือ Hyper V เป็นอย่างน้อย
– มีความรู้ด้าน Backup Solution ไม่ว่าจะเป็น Symantec Backup Exec, Aconis หรือ Veeam
– มีความรู้ด้าน Solution Cluster and Dr Site ไม่ว่าจะเป็น EMC, Symantec, หรือ Doubletake