Fortinet

 

Fortinet  By Thaibiz Provider Co.,Ltd

Fortinet เป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบเครือข่ายความปลอดัย ที่ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐบาลขนาดใหญ่ทั่วโลกให้พ้นจากภัยไซเบอร์ Fortinet ช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในด้านภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันที่ชาญฉลาดให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาต่อเครือข่ายไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบลิคอันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่สามารถมอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่าย แอปพลิเคชั่น คลาวด์ โมบาย หรือไอโอที ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการจัดส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด และมีลูกค้ามากกว่า 440,000 รายทั่วโลกไว้วางใจฟอร์ติเน็ตให้ปกป้องธุรกิจของตน ทั้งนี้ หน่วยงาน Fortinet Network Security Expert (NSE) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่จัดการอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ครอบคลุมมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com

FortiGate อุปกรณ์ Firewall UTM ที่ครบถ้วนเรื่องการจัดการเรื่อง Network Security และการจัดการ การใช้งาน Internet ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Firewall / IPS / Antivirus Gateway/ Web filtering / Spam filtering/ Application Control รวมถึงการทำงาน VPN แบบ IPSec / SSL VPN ทั้งนี้ยังสามารถรองรับการทำงาน การจัดการ Email และบริหาร Bandwidth / VLAN / และตรวจสอบการใช้งานและ Block Instant Messaging ต่างๆ เช่น MSN / Yahoo / Sype และ Social Network เช่น Facebook, Twitter , H5 การใช้งาน BitTorrent เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถ บริหารจัดการ Bandwidth ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบและป้องการการเข้าถึงข้อมูล หรือการตรวจจับผู้บุกรุกในระบบเครือข่ายได้อย่างสะดวก และปลอดภัยจากภัยคุกคาม ต่างๆในโลกอินเตอร์เน็ต และจากผู้ใช้ภายองค์กรเอง

 

 

 

 

ปัญหาที่พบในการซื้อสินค้าFORTIGATE
ซื้อสินค้าไปแล้ว แต่ การบริการหลังการขายไม่มีประสิทธิภาพ หรือติดตั้งแล้ว เมื่อมีปัญหา ไม่สามารถทำการแก้ไข หรือ โทรติดต่อสอบถามไม่ได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานสินค้าได้

ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะไม่มี หากคุณ ซื้อสินค้าและบริการกับบริษัทไทยบิส โพรวายเดอร์ จำกัด
จะซื้อ FortiGate ทำไมต้องเป็น Thaibiz Provider

1.เราทำสินค้า Fortinet ตั้งแต่แรกที่ Fortinet เข้ามาทำตลาดในเมืองไทย – ปัจจุบัน 2559 บริษัทเปิดมากว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจสินค้าเป็นอย่างดี และเราติดตั้ง Box FortiGate ไปมากกว่า 500 boxes ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งองค์กรขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้สามารถ Config FortiGate ได้ครบทุกโซลูชั่น ไม่ว่าจะเป็นการทำ VPN การทำ Authen กับ Active Directory รวมถึงการทำ Cluster

2. เรามี Engineer ประจำบริษัท ที่ได้ รับการเทรน จากศูนย์ Fortinet สำหรับสินค้า Fortinet ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษา และติดตั้งสินค้า Fortinet ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการดูแลลูกค้า หลังการขายซึ่งเป็นบริการที่ให้ความสะดวกกับลูกค้าในการ ติดต่อสอบถามสำหรับการใช้งาน
3. เราดูแล website www.fortinetthai.com ซึ่งเป็น Web ศูนย์กลางสำหรับผู้ใช้ Fortinet ใน เมืองไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การใช้งาน Fortinet

4. นอกจาก Fortinet แล้วเรายังรับให้คำปรึกษาระบบ Infrastructure ด้าน IT ทั้งหมด เสมือนเป็น One stop solution ด้าน IT ตั้งแต่ Server, Storage, Network, Backup และ Software

รองรับการทำ Virtual Private Network (VPN) – IPSec และ SSL
FortiGate ได้รวมการทำงานของ VPN เข้ากับระบบการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Firewall, Antivirus และ IPS ช่วยให้ได้ระดับความปลอดภัยที่เหนือกว่าอุปกรณ์ VPN เฉพาะทางอย่างเดียว ซึ่ง FortiGate มีรุ่นทางรองรับทุกระดับความต้องการ ขององค์กรในเรื่องของ VPN ตั้งแต่ระดับ 20 Tunnels จนถึง 3,000 Tunnels

 จุดเด่นเทคโนโลยี VPN ของ Fortinet
FortiASIC? ที่ช่วยเร่งความเร็วประสิทธิภาพในการทำงานให้ถึงระดับ Gigibit และทำให้ได้ความเร็ว VPN ใกล้เคียงระดับ Wire-Speed สำหรับในรุ่นต่างๆ
รองรับทั้ง IPSec และ SSL VPN โดยไม่มีค่า License เพิ่มเติม  ซึ่ง IPSec เหมาะกับการทำ VPN ระหว่างสามารถโดยการทำ
ระหว่าง Box FortiGate ส่วน SSL จะเหมาะกับพนักงานที่เชื่อมต่อโดยอุปกรณ์ Notebook หรือ Mobile จากภายนอก
ทำงานร่วมกับ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของ FortiGate อื่น ๆ ทำให้ได้ระดับการตรวจสอบภัยคุกคามที่ครบถ้วน
รองรับการทำ authentication ร่วมกับ (RADIUS, LDAP, Local Database, SecureID, X-Auth) สำหรับ IPSec Clients VPN
รองรับ VPN Protocoles ทั้ง (IPSec, SSL, L2TP, and PPTP)
รองรับการ Config แบบ hub-and-spoke and fully-meshed ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมโยงสาขาบริษัทจำนวนมากได้โดยง่าย
รองรับการจัดสรรแบนวิดสำหรับ VPN
รองรับมาตราฐาน FIPS 140-2 certification

FortiAnalyzer

เพื่อรองรับ พรบ คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ที่ให้องค์กรจะต้องเก็บข้อมูลจราจร (Log) อย่างน้อย 90 วัน การทำงานของ Fortigate + FortiAnalyzer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เก็บ Log ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Internet Protocol ต่างๆ ทั้ง HTTP , SMTP รวมไปถึงการ เก็บ log File ของ MSN Chat สามารถทำงานร่วมกับ Radius / LDAP / Active directory ทั้งการส่งผ่าน Log จะมี การเข้ารหัส และสามารถสร้างรายงานการ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ มี Storage ในตัวเองถึง 1 TB ซึ่งสามารถรองรับการเก็บ Log ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ได้มากกว่า 90 วัน อย่างแน่นอน และมีระบบ NTP ( National Time Protocol ) ซึ่งทำการ Sync เวลากับระบบเวลามาตรฐาน ซึ่งก็เป็นไปตาม พรบ และสามารถ ค้นหาข้อมูล Log จากการ Search

พูดคุย สอบถาม การใช้งาน Fortigate ได้ที่  www.fortinetthai.com