Aboutus

Thaibiz Provider Co., Ltd ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ ISP (Internet Service Provider) และ Internet Data Center สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมที่จะให้บริการ ตั้งแต่ต้นจนปลาย ของการจัดการด้าน Internet Solution ตั้งแต่การจัดหา อุปกรณ์ Firewall และจัดหา Internet Data Center ที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ พร้อมกับ Implement Server Software ที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่ ยอมรับ ทั้งนี้ บริษัท ไทยบิสโพรวายเดอร์ จำกัด สามารถนำเสนอการให้บริการ Total Internet Solution สำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ พร้อมทั้งการบริการ หลังการขายให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา เกี่ยว กับด้าน Security Solutons

Why Thaibiz Provider Co., Ltd

  • ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับ Dedicate Server ,Co-locations สำหรับลูกค้าองค์กร
  • ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับ ISP (Internet Service Provider) Product สำหรับลูกค้าองค์กร
  • บริการจัดหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Internet Datacenter ตามลักษณะงานของลูกค้าองค์กร
  • ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับ Rack Server หลากหลาย Brand name สำหรับลูกค้าองค์กร
  • ให้บริการจัดหา Server Software และ Implement Software System ให้กับ Server ลูกค้าองค์กร
  • บริการติดตั้งและ Implement Security Solution ทั้ง Firewall Hardware และ Firewall Software ( Fortinet , Sophos )  ระบบ Antivirus (Sophos, Kaspersky)
  • บริษัทเป็น Partner กับผู้ผลิตสินค้าและ Software IT ชั้นนำเช่น  Fortinet, Smartertools และ Plesk
  • ทีมงานที่ได้รับ Certified จาก Fortinet FCNSP พร้อมประสบการณ์ ทำให้มั่นใจได้ในบริการ


tbpgroup.com ศูนย์รวม Enterprise Solution สำหรับองค์กร

 

เว็บไซด์คอมมูนิตี้สำหรับผู้ใช้ FortiGate

thaibizprovider.com ศูนย์รวมอุปกรณ์ IT ทุกชนิด