News Update

fortigate-80e

Immediate action required. Fortinet have evidence credentials for your SSL-VPN have been leaked by a malicious third party.

จากปัญหาช่องโหว่ของ FortiGate SSL-VPN ทาง Fortinet แจ้งให้ upgrade FortiOS บนอุปกรณ์ FortiGate  เป็น FortiOS 5.4.13, 5.6.14, 6.0.11 or 6.2.8 หรือสูงกว่า และทำการเปลี่ยน  password vpn ใหม่ทั้ง SSL และ IPSEC ครับ รายละเอียดตามด้านล่าง Fortinet is aware …

Read More
Fortinet PDPA

เริ่มปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรองรับ PDPA ด้วยโซลูชันความปลอดภัยของฟอร์ติเน็ตที่องค์กรใช้อยู่ได้ทันที

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หลายองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ธุรกิจดำเนินในรูปแบบนิวนอร์มอลที่ใช้ดิจิทัลมากขึ้น องค์กรในทุกขนาดจึงต้องการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่รองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ตอบสนองรูปแบบนิวนอร์มอล ต้องแข็งแกร่ง ครอบคลุม เป็นวิธีการที่ได้มาตรฐานเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ บริหารจัดการง่าย คุ้มค่าการลงทุน ฟอร์ติเน็ตแนะนำให้องค์กรเริ่มต้นที่การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โดยอ้างอิงถึงคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand Data Protection Guideline V3.0 Extension) ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำและเผยแพร่ให้แนวทางว่าประเทศไทยจะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างไร ในเอกสารดังกล่าว การประเมินความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน 3 …

Read More

Fortinet คว้ารางวัล 2021 Gartner Peer Insights ด้าน Network Firewalls อีกครั้ง

Fortinet(R) (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศวันนี้ว่า ได้รับรางวัล Customers’ Choice ในรายงาน 2021 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ สำหรับผลิตภัณฑ์ Network Firewalls และด้านโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge ด้วยผลิตภัณฑ์ Secure SD-WAN เป็นปีที่ 2 เป็นการตอกย้ำถึงความทุ่มเทของฟอร์ติเน็ตในการสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมความปลอดภัยกับเครือข่ายในแพลตฟอร์มหลอมรวมเดียวกัน ซึ่งทำงานครอบคลุมในทุกเครือข่าย …

Read More

บทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการโจมตีโดยใช้ช่องโหว่ซีโรเดย์

มุมมองของ FortiGuard Labs ภูมิทัศน์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างมาก ทีมรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน มีการกระจายตัวที่น้อยมากและมักเผชิญกับภัยคุกคามหลายด้าน สิ่งต่างๆเช่น ransomware , malware ที่ซับซ้อน และการโจมตีแบบฟิชชิ่งซึ่งกำลังกำหนดเป้าหมายช่องโหว่ในเครือข่ายหลักของสำนักงาน, สำนักงานที่บ้าน,  อุปกรณ์ loT เครือข่ายคลาวด์ สภาพแวดล้อมของ DevOps และ ระบบดิจิทัลซัพพลายเชน แต่ทว่าสิ่งที่ threat hunters เผชิญคือ การโจมตีแบบ zero day เนื่องจากพวกเขาใช้ประโยชน์จาก ช่องโหว่ที่ไม่รู้จักหรือใช้วิธีการที่ไม่รู้จักมาก่อน  จึงตรวจพบได้ยากมากและมักที่จะสายเกินไป

Read More
fortixdr

Fortinet เปิดตัว FortiXDR ใหม่ล่าสุด ใช้เอไอขับเคลื่อนการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศเปิดตัวโซลูชั่นฟอร์ติเอ็กซ์ดีอาร์ FortiXDR (Extended Detection and Response) ที่พัฒนาและออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อน เพิ่มความเร็วในการตรวจจับและประสานการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ ขององค์กร FortiXDR เป็นโซลูชั่นที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligence: AI) ในกระบวนการตรวจสอบที่มีนัยยะสำคัญเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม ทั้งนี้ FortiXDR เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากโซลูชั่น FortiEDR ที่อยู่บนคลาวด์ ใช้คุณสมบัติต่างๆ บนแพลตฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริค และใช้บริการด้านความปลอดภัยของศูนย์ฟอร์ติการ์ดแล็บส์ (FortiGuard Labs) ส่งให้ …

Read More
Fortios

Fortinet เปิดตัวระบบปฏิบัติการ FortiOS 7.0 พร้อมอัปเดตครั้งสำคัญของการเข้าถึงและใช้งานเครือข่ายแบบ Zero Trust รวมถึงความสามารถด้าน SASE

ฟีเจอร์ใหม่กว่า 300 รายการใน FortiOS 7.0 ขยายความสามารถซีเคียวริตี้แฟบริคของฟอร์ติเน็ต เพื่อสร้างความปลอดภัยที่สอดคล้องกันทั้งในเครือข่าย เครื่องผู้ใช้งาน และคลาวด์ Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ FortiOS เวอร์ชัน 7.0 อันเป็นระบบปฏิบัติการหลักของฟอร์ติเน็ตด้วยฟีเจอร์ใหม่กว่า 300 รายการ ส่งให้ FortiOS 7.0 เพิ่มความสามารถของ Fortinet Security Fabric และศักยภาพของฟอร์ติเน็ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน ทั้งการทำงานจากภายนอกองค์กร (Remote …

Read More
smartermail

เปรียบเทียบ Smartermail Enterprise vs Professional

SmarterMail Professional Smartermail Professional มาพร้อมกับฟีเจอร์กว่า 115 ฟีเจอร์ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานพื้นฐานระบบ Mail Server ซึ่งเน้นการใช้งานผ่าน webmail clients และ Emai; Clients บนพื้นฐานการทำงานผ่าน Protocal (IMAP/POP3/WebDAV) โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ ดังนี้ A powerful webmail client Multiple calendars Contact management Notes …

Read More
Fortinet FREE NSE Cybersecurity Training

Fortinet ขยายเวลาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเองฟรี!!!

เพื่อช่วยลดช่องว่างทักษะและสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่เป็นที่ต้องการในธุรกิจอย่างมาก ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมอันครบถ้วน ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดสรรเวลาเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอันครบถ้วนที่ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเวลาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีที่แล้ว ตั้งเป้าขยายเวลาการอบรมฟรีพร้อมเสริมวิชาใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดปีพ.ศ. 2564 นี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้หลากหลาย   โครงการฝึกอบรมฟรีของฟอร์ติเน็ตจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้: เข้าถึงหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกมากกว่า 30 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย: หลักสูตรเหล่านี้รวมถึงการอบรมหัวข้อในต่างๆ ตั้งแต่ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระบบเอสดีแวน (Secure SD-WAN) การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบอุตสาหกรรม (Operational …

Read More