ความแตกต่างระหว่าง FortiGate 60D กับ FortiGate 60E

สำหรับ FortiGate ุ60D และ FortiGate ุ 60E นั้น สั่งที่แตกต่าง อย่างแรกคือ FortiGate 60D ออกมาก่อนรุุ่น FortiGate60E ดูง่ายๆ ครับ สำหรับ FortiGate ตัวด้านหลัง  A,B,C,D,E  ยึ่งหล้งก็คือรุ่นออกใหม่  แน่นอนว่า รุ่นที่ออกใหม่ สิ่งที่ได้มาก็คือประสิทธิภาพครับ และยังสามารถรองรับ Firmware หรือ OS รุ่นใหม่ๆ ที่จะออกมาในอนาคต ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ แนะนำซื้อรุ่นใหม่สุดดีกว่าครับ

ตารางเปรียบเทียบให้ดูครับ จะเห็นว่า FortiGate 60E ประสิทธิภาพสูงกว่าเยอะครับ

FortiGate 60E FortiGate 60D
Firewall Latency 3 μs 4 μs
Firewall Throughput 3 Gbps 1.5 Gbps
Concurrent Sessions 1.3 million50,000 50,000
IPS Throughput 1400/350 Mbps 200 Mbps